การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(14ส.ค60)

วันนี้ได้วาดแผนที่รอบๆของตำบลหินกองหมู่ที่8และ10และช่วนเย็นได้ไปออกกำลังกายที่ลานกี่ฬาหมู่บ้าน และทำความรู้จักกับเด็กๆในหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)