ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่ 10

วันที่11ได้ไปทำการขายของกับโครงการบ้านรักษาศีล5 กับชาวบ้าน

และได้ดูการทำขนมทองม้วนสด และจำหน่ายให้กับผู้ที่มาในงาน ในวันนั้น

และช่วงเวลาบ่ายๆ ได้ลงชุมชนหมู่บ้าน หมู่ที่4 หมู่บ้านหนองขุย 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรีความเห็น (0)