ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย(วันที่ 14 สิงหาคม 2560)

วันนี้ของการฝึกงานช่วงเช้ารดน้ำต้นดาวเรืองภายในศูนย์เพื่อจะใช้ไปปลูกในวันที่มีงานต่อไป


                                            รดน้ำดาวเรืองเพื่อเตรียมไปลูกในวันที่มีงาน

ช่วงสายไปไปช่วยคนงานเข็นรถที่ตกลงไปในแอ่งน้ำใช้เวลาในการเอารถขึ้นมาโดยใช้รถไถดึงขึ้นมาประมาณชั่งโมงครึ่งกว่าจะดึงรถขึ้นมาได้
พอเอารถขึ้นมาได้ก็เดินทางกลับมาที่ศูนย์เพื่อมาช่วยงานที่ศูนย์และช่วยกันทำแผนที่รอบในของตำบลหนองสาหร่าย


                         สมาชิกในกลุ่มช่วยกันทำแผนที่รอบในและทามไลน์


                                                แผนที่รอบในของตำบลหนองสาหร่ายจบการการฝึกงานของวันที่14 ค่ะ ขอบคุณค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)