ฝึกงานหนองสาหร่าย(11สิงหาคม60)

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันที่สิบของการฝึกงานแล้วล่ะครับ สำหรับงานที่พวกเราทำในวันนี้คือ ช่วงเช้าพวกเราได้ทำปฏิทินชุมชนและปฏิทินฤดูกาลกันต่อครับ เพราะเนื่องจากวันนี้งานภายในศูนย์มีค่อนข้างน้อยครับ และก็ได้เตรียมร่างแผนที่รอบในกันต่อ สำหรับปฏิทินชุมชนของหมู่ที่ 4 บ้านหนองขุยนั้นก็จะมีประเพณีไทยที่ปฏิบัติโดยทั่วไปตามหลักของชาวพุทธ อย่างเช่น วันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา เข้าพรรษา สงกรานต์ ลอยกระทง และจะมีประเพณีที่สำคัญของหมู่บ้านคือ การทำบุญศาลเจ้าแม่เบิกไพรในช่วงเดือนเมษายนที่เป็นศาลประจำหมู่บ้านที่ทุกคนนับถือ และการทำบุญกลางหมู่บ้านซึ่งจะทำในช่วงเดือนมิถุนายน และที่สำคัญที่สุดคือประเพณีรำเหย่ย ซึ่งเป็นประเพณีที่สร้างชื่อเสียงให้กับหมู่บ้าน เป็นการละเล่นร้องรำทั้งเพลงซึ่งจะร้องเล่นในงานต่างๆ เช่น วันสงกรานต์ งานทำบุญ งานประจำปี เป็นต้นบรรยากาศการทำงานในช่วงเช้า

บรรยากาศการทำปฏิทินฤดูกาลในช่วงเช้า 


สำหรับปฏิทินฤดูกาล ชาวบ้านหนองขุยส่วนใหญ่เขาก็จะทำอาชีพเกษตรกร ทำนาปี นาปรัง ทำสวน ทำไร่  สำหรับปฏิทินคร่าวๆ จะมีดังนี้

มกรา - กุมภาพันธ์ จนถึงสิ้นปี  จะเป็นการทำสวนโดยทำตลอดทั้งปี เช่น ปลูกพริก กวางตุ้ง ข้าวโพดแอ้ ตั้งโอ๋ มะนาว 

มีนาคม ชาวบ้านจะปลูกข้าวโดยนำต้นกล้ามาลง  (ดำนาปรัง)

เมษา - พฤษภา จะเป็นช่วงการดูแลต้นข้าวให้เจริญเติบโต 

มิถุนายน จะเป็นช่วงในการเก็บเกี่ยวข้าว

กรกฎา - สิงหา จะเป็นการลงต้นกล้า (ดำนาปี)

กันยา - พฤศจิกา เป็นช่วงของการเจริญเติบโตของต้นข้าว

ธันวาคม เป็นช่วงเก็บเกี่ยวข้าวของชาวนา

 

บรรยากาศการทำงานในช่วงเช้า


สำหรับงานในช่วงบ่าย พวกเราได้ไปลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลกันต่อให้ครบ ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วครับที่พวกเราจะเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์ และลงพื้นที่ไปหาปราชญ์ชาวบ้าน บรรยากาศค่อนข้างร้อนเลยทีเดียวครับ แต่พวกเราก็สู้ตายครับ


บรรยากาศการสัมภาษณ์พูดคุยกับปราชญ์ชาวบ้าน


บรรยากาศการสัมภาษณ์ชาวบ้านในช่วงบ่าย


สำหรับวันนี้เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์ปราชญ์ชาวบ้านนั่นก็คือ คุณป้าบุษกร ซึ่งเป็นปราชญ์ในการร้องเล่น เต้นรำเพลงเหย่ยซึ่งเป็นประเพณีประจำหมู่บ้านและป้าบุษได้สร้างชื่อเสียงโดยการไปออกรายการมากมายและได้รับรางวัลดีเด่นมากมายและยังได้เป็นผู้ถ่ายทอดให้ความรู้กับเด็กๆ เยาวชนรุ่นหลังๆ โดยมีกลุ่มประเพณีสอนรำเหย่ยด้วยครับ พวกเราได้มีโอกาสฟังป้าร้องรำเหย่ยให้ฟังด้วยละครับ และจากนั้นพวกเราเก็บข้อมูลเสร็จก็ขอลากลับบ้านไปพักผ่อนกันครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)