ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ14สิงหาคม2560

วันนี้ อยู่ที่ศูนย์ฝึกครับ ทำแผนที่วาดแผนที่ ที่ไปสำรวจมาและลงสีตกแต่งสีเสร็จเรียบร้อย

ตอนเย็นว่าง ได้ออกมาเล่นกีฬากลับพวกเด็กในหมู่บ้านหินกอง และทำความรู้จักรกลับพวกเด็กๆในหมู่บ้านนี้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)