หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 10 วันที่ 14 สิงหาคม 2017

     วันนี้นักศึกษาได้ลงไปตัดตะไคร้เพื่อที่จะนำมาทำชา โดยการทำนั้นนักศึกษาได้ทำการไปตัดตะไคร้มา แล้วนำมาเอาเปลือกที่เป็นสี่น้ำตาลออกเอาไว้แต่สี่ขาวๆพอทำเสร็จก็นำเอาตะไคร้ไปล้างน้ำเพื่อทำความสะอาด แล้วมาสับให้มีความละเอียดแล้วเพื่อที่จะเอาไปทำชา พอทำการสับจนแหลกเสร็จก็นำไปตากเพื่อที่จะให้มีความแห้งจนกอบแล้วถึงจะนำมาทำเป็นใบชาได้ครับ


ภาพระหว่างการตัดตะไคร้ครับ


ภาพระหว่างการตัดตะไคร้ครับ


ภาพระหว่างการตัดตะไคร้ครับ


     ภาพระหว่างการปลอกเอาสีน้ำตาลออกแล้วให้เหลือสีขาวๆ


ภาพระหว่างการสับจนแหลกครับ


ภาพระหว่างการสับเสร็จแล้วนำไปตากครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)