การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ( 4 ส.ค 60)

วันนี้พี่เลี้ยงได้ให้กรอกข้อมูลเเละพอกรอกเสร็จก็ไปทำกะกระชังปลาเพื่อที่จะเลี้ยงปลาดุกโดยการใช้ขี้จิ้งหรีดมาเป็นอาหาร


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกงานความเห็น (0)