บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(ครั้งที่14)วันที่14สิงหาคม พ.ศ.2560

วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ.2560 นักศึกษาฝึกงานได้ตื่นแต่เช้า เพื่อจะมาจัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มต่างๆ ให้กับชาว คลองหลวง ปทุมธานี โดยได้เดินทาง มารถทัวร์ทั้งหมด 7 คัน พวกเราได้ทำการต้อนรับที่หน้าศูนย์ฝึกฯและได้ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เนื่องในวันแม่แห่งชาติและได้กล่าวแนะนำตัวให้ท่ารผู้ที่มาฝึกงานได้ทำความรู้จักต่อมาได้เตรียมของพักเบรกและอาหารหารไว้ และเวลา เที่ยงเราพวกได้ช่วยกันเสริฟ ข้าว แะกับข้าวต่างๆที่โต๊ะทั้งหมด35โต๊ะและในเวลาต่อมา ก็ได้ช่วยกันล้างของจนเสร็จ และช่วงเย็นก็พักผ่อนตามอัธยาศัย ค่ะ


            ทำการต้อนรับแขกที่มาเยือน


               ทำการแนะนำตัวแต่ละคน


      ร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี


                   ช่วยกันเสริฟอาหาร


   ทำการช่วยกันล้างจาน ชาม หม้อและอื่นๆ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)