การฝึกประสบการณ์ณศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมฑทหารบกที่16

วันที่8-9ส.ค60มีการทำหน้าที่ดูแลแปลงผักในศูนย์การเรียนและมีการร่วมทำกิจกรรมกับชาวบ้านในหมู่บ้านรอบๆค่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปราชญ์:ภาวะผู้นำในภาคตะวันตกความเห็น (0)