ศูนย์ฝึก : ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มณฑลทหารบกที่16

วันที่8 ได้นำกระถางที่มีดินอยู่ได้นำมาทำการผสมดินกับใบไผ่แห้งเพื่อทำการปลูกดางเรืองและได้ไปลงพื้นที่เทศบาลไปศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมและได้มีการปรึกษาภายในเพื่อนร่วมงาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)