หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้ว ที่อยู่ ต.เจ็ดริ้ว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ครั้งที่ 9 วันที่ 11 สิงหาคม 2017

การทำฝรั่งแช่บ๊วย

จากการฝึกวิชาชีพครั้งที่ 9 คราวนี้ผมอยากจะแนะนำให้เพื่อนๆได้รู้จักกับฝรั่งสายพันธุ์ต่างๆว่ามีอะไรบ้างที่ทางป้ากรองทิพได้แนะนำมา เพื่อที่จะเอาไว้ประกอบการตัดสินใจว่าจะเลือกพันธุ์ไหนมาทำฝรั่งแช่บ๊วยดี จากข้อมูลที่ลงไปดูในสวน ฝรั่งที่นิยมปลูกมากที่สุดแต่นิยมรับประทานผลไม่สด ได้แก่ ฝรั่งพันธุ์ที่มีผลใหญ่ ผลดก รสชาติดี เช่น พันธุ์กลมสาลี่ แป้นสีทอง ทูลเกล้า นอกจากนี้ยังมีพันธุ์พื้นเมืองต่างๆ พันธุ์อินเดีย พันธุ์จีน เป็นต้น สำหรับฝรั่งที่ใช้นำมาแปรรูป ได้แก่ พันธุ์กิมจูและแป้นยอดแดง

จากที่ทำฝรั่งแช่บ๊วยเสร็จ พวกเราก็ได้ทำการเดินทางไปที่ อ.บ.ต. เจ็ดริ้ว ไปปรึกษาพี่เลี้ยง ในเรื่องของประวัติชุมชน

ฝรั่งพันธุ์กิมจู

มีจุดเด่นที่น่าสนใจมาก คือ ทานอร่อย เมล็ดน้อยมาก หรือขนาดไส้เมล็ดเท่ากับเหรียญบาทเท่านั้น รสชาติหวานกรอบ ทานแล้วจะติดใจ น้ำหนัก 3-5 ผลต่อกิโลกรัม

ฝรั่งพันธุ์แป้นยอดแดง

เป็นฝรั่งอีกพันธุ์หนึ่งที่ได้รับความนิยมมากในพื้นที่ จ.นครปฐม และผู้บริโภคยอมรับในเรื่องรสชาติว่าทานอร่อย ซึ่งสายพันธุ์ฝรั่งแป้นยอดแดงนี้ มีความแตกต่างจากพันธุ์แป้นสีทองตรงขนาดผลฝรั่งที่มีขนาดใหญ่มาก น้ำหนักเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ขีด – 1 กิโลกรัมต่อผล เนื้อหนาเมล็ดมีขนาดปานกลาง รสชาติหวานกรอบและฝรั่งพันธุ์แป้นยอดแดง ยังสามารถรองรับการแปรรูปเป็นฝรั่งแช่บ๊วยได้อีกด้วย จากขนาดผลที่ใหญ่ เมื่อขูดผิวออกแล้วก็ไม่สูญเสียความหนาของเนื้อมากนัก

 

 

 

 

 


รูปภาพระหว่างการไป อ.บ.ต. เจ็ดริ้ว ไปปรึกษาพี่เลี้ยง ในเรื่องของประวัติชุมชน


รูปภาพระหว่างการเกลาให้ผิวเรียบก่อนไปแช่น้ำบ้วย


การแช่น้ำบ้วยที่เตรียมไว้ครับ


ภาพการแช่น้ำบ้วยเสร็จเรียบร้อยครับ


การใส่ถุงแล้วนำไปแช่น้ำแข็งให้มีความอร่อยเพิ่มมาขึ้นครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน หน่วยฝึกประสบการณ์ที่ 4 ชื่อ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านปลายคลองเจ็ดริ้วความเห็น (0)