บันทึกการฝึกประสบการณ์ครั้งที่14 วันที่14 สิงหาคม 2560

   วันนี้เวลา 10.30น.คณะศึกษาดูงานแม่ของแผ่นดินอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จำนวน 350คนได้เดินทางมาศึกษาดูงานที่ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านบ่อมะกรูดทางศูนย์และผู้นำชุมชนได้ให้การต้อนรับพี่น้องชาวปทุมเป็นอย่างดี โดยมีคุณลุงธรรมสัญญ์ อุ่มเอิบเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการจัดการปัญหายาเสพติดในหมู่บ้าน เวลา12.00น.ทีมงานพัฒนาชุมชนได้ช่วยกันเสริฟอาหารและช่วยช่วยอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆในงานวันนี้ให้กับผู้ที่มาศึกษาดูงานที่บ่อมะกรูดได้รับคำชื่นชม คำขอบคุณจากผู้ที่มาดูงานทุกท่าน

    

(ต้อนรับทุกท่านที่มาศึกษาดูงานจากปทุมธานี)


   (ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีร่วมกันเนื่องในวันแม่แห่งชาติ)


    (ผู้นำชุมชนแต่ละตำบลของอำเภอคลองหลวง)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)