ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่8

กฤตยา
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 9 สิงหาคม 2560  วันนี้ได้มีคณะทาง ธกส.มาประชุมที่ศูนย์หน่วยฝึกของเรา  และมีคณะเดินทางมาดูงานอีกจำนวน 180คน เราจึงต้องแบ่งกลุ่มออกเป็น 2 กลุ่มเพื่ออยู่ช่วยงานที่ศูนย์  แล้วอีกกลุ่มก็ไปลงพื้นที่เก็บข้อมูลชุมชน

กลุ่มที่อยู่ที่ศูนย์จะได้ช่วยกันจำหน่ายข้าวและช่วยสาธิตการแพ็คข้าวให้กับคณะที่มาดูงานได้ชม

                                (เพื่อนอีกกลุ่มช่วยกันขายของให้คณะที่มาดูงาน)


                                                      (คณะที่มาดูงาน)


                                (บรรยาการดูงานโดยพี่คิม และสาธิตการซีนข้าวโดยนายชิดโชค)

ส่วนอีกกลุ่มได้เดินทางไปยังหมู่ที่ 4 บ้านหนองขุย ต.หนองส่าหร่าย กาญจนบุรี โดยมีเริ่มจากการดูสถานที่สำคัญของหมู่บ้านและตามมาด้วยการสัมภาษณ์ชาวบ้าน ภายในหมู่ที่ 4 มีสาบันการเงินหรือธนาครความดีเป็นจุดเด่นของหมู่ที่ 4 ถัดจากสถาบันการเงิน มีวัด 1 แห่ง คือ วัดหนองขุย และ โรงเรียนวัดหนองขุย 1 แห่ง แบะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีก 1 แห่ง นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าแมเบิกไพร เป็นสถานที่กราบไว้เคารพบูชานของคนในหมู่บ้านนี้อีกด้วย

                      (สัมภาษณ์ถึงความเป็นมาและบริบทชุมชน ณ สถาบันการเงิน)


                                                 (เดินสำรวจชุมชน โรงเรียน วัด )


                                                   (สัมภาษณ์คุณป้า ณ สวนผักชีลาว)      (สัมภาษณ์ ปู่แตร ผู้เริ่ร้องเพลงเหย่ยเป็นคนแรก รวมถึงเป็นผู้นำชุมรุ่นแรกๆของชุมชน)


                                                 (สัมภาษณ์ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน)

หลังจากทำการสัมภาษณ์เสร็จเราทางกลุ่มที่ 2 ได้เดินทางกลับมายังศูนย์การเรียน มาช่วยขายของและขนข้าวขึ้นรถเพื่อนำข้าวไปจำหน่าย ณ คลองผดุงกรุงเกษม โดยมีตัวแทนกลุ่มไปกับพี่เลี้ยง 1 คน คือนาย สถาพร อุ่นราด ไปจำหน่ายสินค้าเป็นเวลา 5 วัน


                                    (ขายข้าวให้กับคณะดูงานชุดสุดท้าย)


                      (ขนข้าวเพื่อนำไปจำหน่ายที่ตลาดผดุงกรุงเกษม)


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองส่าหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรีความเห็น (0)