ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ13สิงหาคม2560

วันนี้อาจารย์ได้พาไปหาพี่แอ็ด ที่ปากท่อ ไปดูการทำเกษตรแบบผสมผสานมีพื้นที่ทั้งหมด16ไร่ ได้ทำการเกษตรแบบผสมผสานทั้งหมด และวิธีการเลี้ยงไก่ไข่โดยไม่ใช้สารเล้ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการวิชาชีพสาขาการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)