การฝึกประสบการวิชาชีพ(13ส.ค60)

วันนี้ได้ไปดูสวนเกษตรแบบผสมผสานเป็นแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบที่นายกย่อง

ซึ้งการทำเกษตรแบบนี้ ทำให้มีรายได้ตลอดปี

มีความเป็นอยู่ที่ดี และหน้าทำตามเป็นอย่างยิ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)