การฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 ในช่วงเช้าของวันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ร่วมกับนาย ธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด และคณะผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาตำบลบ้านฆ้องร่วมกันต้อนรับและร่วมกันรับถุงยังชีพจากท่านนายอำเภอเพื่อนำแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้

ระหว่างรอทางนายอำเภอเดินทางมา

รับมอบของจากท่านนายอำเภอ

นาย ธัมมสัญญ์ อุ่มเอิบ ชี้แจงการแจกจ่ายถุงยังชีพแก่ผู้ยากไร้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)