การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560

 ในช่วงเช้าของวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้รับมอบหมายจากนาย ธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด มอบหมายให้ซ่อมแซมป้ายกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด ที่ชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลาให้กับมาสวยเหมือนเดิม

ขึ้นครับขึ้น

ขาเริ่มสั่นๆๆหน่อยๆๆอ่ะครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)