10 สิงหาคม

ฝึกงานวันนี้พี่ๆในศูนย์เขาให้ช่วยตัดหญ้าเพื่อที่จะปลูกดาวเรือง

เเละช่วงบ่ายพี่ๆที่ศูนญ์ฝึกให้ไปช่วยกรอกข้อมูล

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)