การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2560

 ในช่วงเช้าของวันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2560 นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม ได้รับมอบหมายจากนาย ธัมสัญญ์ อุ่มเอิบ ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านบ่อมะกรูด มอบหมายให้ขุดท่อระบายน้ำ เพื่อระบายน้ำที่ขังบริเวณด้านข้างของศูนย์ฯ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเน่าเสียและเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงพาหะนำโรคต่างๆ โดยทางกลุ่มได้ร่วมหารือและลงมือปฏิบัติจนเสร็จสิ้น

ขุดครับขุด

ขุดๆๆๆๆๆ

เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับ

ขุดลึกลงไปเรื่อยๆ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)