10 สิงหาคม

ฝึกงานวันนี้พี่ๆที่ศูนย์ฝึกให้ช่วยกันตัดหญ้าเพื่อที่จะปลูกดาวเรือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)