รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน สู่ ศาสตร์พระราชา การพัฒนาอย่างยั่งยืน ( ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0)

จากการเสวนาเพื่อความรู้ในรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ประเด็นต่อเนื่อง "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 ผลกระทบต่อความมั่นคงในสายอาชีพคนไทย" ออกอากาศสดวันพุธที่ 26 กรกฎาคม และต่อยอดในประเด็นเดียวกันในวันพุธที่ 2 สิงหาคม และวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 ประเด็น "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และความมั่นคงของสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ได้อย่างไร สู่การแถลงของนายกรัฐมนตรี "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน" ทางสถานีรวมการเฉพาะกิจในคืนวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2560 

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ เจ้าของ รายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน รายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคมไทย  ออกอากาศสดทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติฯ WBTV เป็นประจำทุกคืนวันพุธ  เวลา 19.00-20.00 น ตั้งแต่วันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

 รายการที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้บริหารรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ได้แก่รายการเสวนาต่อเนื่องประเด็น "ยุทธศาสตร์ชาติ Thailand 4.0 กับผลกระทบต่อความสุขของประชาชน ความเข้มแข็งของสังคม และความยั่งยืนของสถาบันหลัก (ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์) ได้อย่างไร " เนื่องจากประเด็นและสาระในการเสวนาที่ออกในรายการทั้ง 3 ครั้งติดต่อกัน ในวันที่ 26 กรกฎาคม วันที่ 2 สิงหาคม และ วันที่ 9 สิงหาคม  2560 ได้รับการตอบโจทย์จากทางรัฐบาล ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้นำมาแถลงในรายการพบประชาชนทุกวันศุกร์ ออกอากาศในวันที่ 11 สิงหาคม 2560             “ ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดยมีประเด็นและสาระตอบโจทย์ของรายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ทุกประการ โปรดติดตามรับชมรายการ เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน ทั้งสามตอนที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ และติตามรับชม "ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน"  วันที่ 11 สิงหาคม 2560  ได้ตาม link ด้านล่างนี้

วันที่ 26 กรกฎาคม 2560  เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน  onair  26072560 : https://youtu.be/SfUNybcri5I

วันที่ 2 สิงหาคม 2560  เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 02082560 : https://youtu.be/7FUsODRZD2Y

วันที่ 9 สิงหาคม 2560  เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน onair 09082560 : https://youtu.be/1DCxTi7lOFc?t=1s

ศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน onair 11082560 : https://youtu.be/T3INgcQqDtA?t=1s

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

12 สิงหาคม 2560

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เปลี่ยน เป็น เปลี่ยน

คำสำคัญ (Tags)#การพัฒนาอย่างยั่งยืน#ยุทธศาสตร์ชาติ#ศาสตร์พระราชา#มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์#รายการเปลี่ยน เป็น เปลี่ยน#Thailand 4.0

หมายเลขบันทึก: 633375, เขียน: 12 Aug 2017 @ 14:37 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)