ฝึกงานหนองสาหร่าย(9สิงหาคม60)

สวัสดีครับ วันนี้เป็นวันที่แปดของการฝึกงานแล้วล่ะครับ สำหรับงานในวันนี้พวกเราได้หน้าที่งานกัน แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มแรกจะไปเก็บข้อมูลที่หมู่ 4 บ้านหนองขุย โดยใช้แบบสัมภาษณ์เข้าไปสัมภาษณ์ตามบ้านเรือนของชาวบ้านครับ และกลุ่มสองได้อยู่ประจำงานอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้ ซึ่งในวันนี้จะมีคณะศึกษามาดูงานโรงสีข้าวต้นแบบด้วยกันทั้งหมด 4 คันรถบัสด้วยกัน ซึ่งเราก็ได้มาเตรียมงานกันในช่วงเช้าก่อนไปลงพื้นที่ครับ


เตรียมสถานที่ก่อนที่คณะศึกษาจะเดินทางมาถึง

เตรียมสถานที่ก่อนที่คณะศึกษาจะเดินทางมาถึง


หลังจากนั้นพวกเราก็ได้แยกย้ายกันไปทำหน้าที่ตามที่แบ่งกันไว้ครับ สำหรับผมนั้นไปเก็บข้อมูลที่หมู่ 4 ครับ พวกเราได้เตรียมแบบสัมภาษณ์ไว้ 15 ชุดครับ อากาศค่อนข้างร้อนครับแต่พวกเราก็ไม่หวั่น พอถึงจุดหมายพวกเราก็รบเข้าไปหาชาวบ้านเลยครับ ช่วงที่ไปชาวบ้านกำลังทำสวนทำไร่บ้าง ทำงานบ้านบ้าง แต่ก็ยังสละมาให้ข้อมูลและเป็นกันเองมากๆ ครับ สำหรับคำถามที่เราสัมภาษณ์ก็จะถามเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน ประเพณีวัฒนธรรมต่างๆ และปัญหาต่างๆ ภายในชุมชนและสิ่งที่ต้องการให้ชุมชนมีการพัฒนาในด้านต่างๆ และที่สำคัญเราได้ข้อมูลเกี่ยวกับปราชญ์ภายในหมู่บ้านมา ซึ่งมีดังนี้ 

นางแหนม   เมฆปั้น               ปราชญ์การจักสาน (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว)

นางว่าว       ฉัตรแก้ว             ปราชญ์การนวด

นายศิวโรฒ   จิตนิยม            ปราชญ์การบริหารจัดการทุนชุมชน

นางบุษกร   พรมมา               ปราชญ์รำเหย่ย

นางทองมั่น   ตรุษสกุล         ปราชญ์เครื่องบายศรี


ชาวบ้านส่วนใหญ่จะปลูกพืชเกษตร คือ ทำนา ปลูกอ้อย ข้าวโพดแอ้ กวางตุ้ง และใช้น้ำจากคลองชลประทานในการทำการเกษตร และมีประเพณีประจำหมู่บ้านที่โดดเด่น คือ การรำเหย่ย เป็นการละเล่นพื้นบ้านที่มาช้านานตั้งแต่รุ่นปู่ย่า แต่มาก็ได้ห่างหายไป และกลับมาเฟื่องฟูเนื่องจากชาวบ้านได้อนุรักษ์ไว้จนทำการตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อนสอนเยาวชนรุ่นหลัง ซึ่งการรำเหย่ยเป็นการร้องรำทำเพลง จะเป็นการร้องสดที่คิดขึ้นมาเมื่อมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในขณะร้อง  ชาวบ้านจะใช้ร้องหลังการทำงานเกี่ยวข้าวหรือจีบกันระหว่างหนุ่มสาว 


บรรยากาศในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับชาวบ้าน

บรรยากาศในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับชาวบ้าน

บรรยากาศในการสัมภาษณ์เก็บข้อมูลกับชาวบ้าน


หลังจากนั้น พวกเราก็ได้กลับมาที่ศูนย์ฝึก และทำการต้อนรับคณะดูงานอีก 2 คันรถในช่วงบ่าย ซึ่งได้มีการสาธิตและแนะนำในเรื่องต่างๆ ให้กับคณะดูงานและขายสินค้า OTOP ภายในศูนย์ ซึ่งหลังจากนั้นพวกเราก็ได้แยกย้ายกันกลับไปพักผ่อนตามอัธยาศัย


บรรยากาศในช่วงบ่ายที่คณะศึกษาดูงานมาเยี่ยมที่ศูนย์

บรรยากาศในช่วงบ่ายที่คณะศึกษาดูงานมาเยี่ยมที่ศูนย์

บรรยากาศในช่วงบ่ายที่คณะศึกษาดูงานมาเยี่ยมที่ศูนย์

บรรยากาศในช่วงบ่ายที่คณะศึกษาดูงานมาเยี่ยมที่ศูนย์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)