การเตรียมดินในการปลูกดาวเรือง(11 สิงหาคม 2560)

               การเตรียมดินในการปลูกดาวเรือง             

               ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกงานทุกคนได้ร่วมกันทำกิจกรรมการเตรียมดินใส่ถุงดำที่จะเพาะชำดาวเรือง เพื่อนำมาถวายในงานพระราชพิธีพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9

                                               ภาพการเตรียมดินในการปลูกดาวเรือง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)