​คนดีวันละคน 263. สมพร ช่วยอารีย์

ชายกินแดดผู้หลงรักคณิตศาสตร์

คนดีวันละคน  263. สมพร ช่วยอารีย์

ผมรู้จัก ดร. สมพร ช่วยอารีย์ ตั้งแต่สมัยท่านยังเรียนปริญญาเอกที่เยอรมนี     เราพบกันในการประชุม ATPER ที่เมือง Aachen น่าจะราวๆ ยี่สิบปีมาแล้ว    และพบกันเมื่อท่านมาเข้าโครงการ คศน. นานๆ ครั้ง

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ได้รับหนังสือ น้อย ไปหามาก                   เรื่องแรกชื่อ ชายกินแดดผู้หลงรักคณิตศาสตร์  เล่าเรื่องของ ดร. สมพร ช่วยอารีย์     ที่สนใจและลงมือทำเรื่องพลังงานทางเลือก    และใช้วิชาคณิตศาสตร์ที่เรียนมา ประยุกต์สู่การพยากรณ์ภูมิอากาศเพื่อป้องกันภันพิบัติในเขตลุ่มน้ำปัตตานี    และจัดทำเว็บไซต์ www.pbwatch.net ให้บริการ    เมื่อค้นด้วยกูเกิ้ล ก็พบเรื่องราวของ ดร. สมพร มากมาย    รวมทั้งบทความ ชายกินแดดผู้หลงรักคณิตศาสตร์ ที่นี่

จึงขอสดุดี ดร. สมพร ยกย่องเป็น “คนดี” ที่มีความริเริ่มสร้างสรรค์สูง  และมุ่งนำวิชาการออก ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ชาวบ้าน    และแก่สังคม

วิจารณ์ พานิช

๑๒ ก.ค. ๖๐

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)