หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6

วันนี้มีนักเรียนและผู้ปกครองมาศึกษาดูงานที่ทางศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกเพื่อสร้างความรักความผูกพันระหว่างแม่กับลูกและครอบครัว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประการณ์หน่วยฝึกที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนกความเห็น (0)