การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่9

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกที่ 11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว


วันนี้ดิฉันได้มีการจัดทำบอร์ดวันแม่กัน


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)