ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย (วันที่ 9 สิงหาคม 2560)

วันที่ 9 สิงหาคม ช่วงเช้าของการฝึกงานเวลาประมาณ8.30 น. ได้มีเจ้าหน้าที่จาก ธกส. มาประชุมที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายเพื่อประชุมถึงเรื่องการของบเพื่อมาสร้างแก้ไขปรับปรุงโรงเรียนชาวนาให้เป็นห้องกระจกเพื่อสะดวกในการรองรับแขกหรือเจ้าหน้าที่ที่มาดูงานในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายเพื่อไม่ให้เกิดเสียงรบกวนจากภายนอกเวลาที่มีการนำเสนอผลงานหรือข้อมูลของทางศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย

                                               รถของพนักงานจากธนาคาร ธ.ก.ส ที่มาประชุม


เวลาประมาณ 11.00 น. เราได้ช่วยป้ารัสแพ็คขนมที่ขายให้กับคณะที่จะมาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทรายวันนี้คณะดูงานมาจากสังขละบุรี  จังหวัดกาญจนบุรีมาเยี่ยมชมโรงสีข้าวต้นแบบของชุมชนเราและมาดูขั้นตอนการสีข้าวและขั้นตอนการแพ็คข้าวในโรงสีเราและชมการพ่นยาหรือพ้นน้ำในระยะไกลโดยใช้โดนที่เป็นเครื่องพ่นบนอากาศเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ไม่ต้องใช้คนเดินพ่นยาในไร่นาเหมือนเมื่อก่อนแล้ว คณะดูงานได้ชื้อของฝากจากศูนย์ของเราไว้ว่าจะเป็นกล้วยกรอบรสหวาน รสปาปีกร้า รสเค็ม ทองม้วน ฝักทองฉาบ เผือกฉาบ มันเหลืองฉาบ มันม่วงฉาบที่ทำมาจากกลุ่มแม่บ้านที่นำมาส่งให้แก่โรงสีเพื่อออกจำหน่ายเป็นของฝากให้กับลูกค้าที่มาสั่งและคณะเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาดูงานที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย

       ช่วยกันแพ็คขนมเพื่อเตรียมขายเป็นของฝากให้กับผู้ที่มาดูงานได้ซื้อเป็นของฝากกลับไป


                                            เตรียมข้าวและขนมเพื่อจำหน่ายเป็นของฝาก


เมื่อคณะดูงานเดินทางมาถึงก็ได้เข้าไปนั้งฟังอบรมจากพ่อแรม เชียงกา ซึ่งจะเป็นการพูดถึงการทำนาโดยไม่ใช้สารเคมี การสร้างรายได้เสริมโดยการตั้งกลุ่มสมาชิกในการทำสินค้า OTOPเพื่อสร้างรายได้เสริมจากการทำไร่ทำนาที่รายได้อาจไม่เพียงแก่การใช้จ่ายในแต่ละเดือนของครอบครัวว่าเราควรปรับตัวในการใช้ชีวิตในเศรษฐกิจที่ราคาของข้าวที่ตกต่ำลงในทุกวันนี้ และพ่อแรม ได้พุดถึงขั้นตอนการผลิตข้าวและขั้นตอนการแพ็คข้าวด้วยเครื่องสูญอากาศเมื่อฟังอบรมเสร็จแล้วพ่อแรมก็ได้พาคณะดูงานเข้าไปชมโรงสีและห้องการแพ็คข้าวสาร


                               คณะดูงานจากสังขละบุรี ฟังการบรรยายของพ่อแรม เชียงกา

              

          คณะดูงานดูขั้นตอนการแพ็คข้าวจากนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม


                                                คณะดูงานชื้อของฝากติดไม้ติดมือกลับไป

คณะดูงานเมื่อดูงานและชื้อของฝากเสร็จก็ได้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)