7 สิงหาคม2560

ทำกิจกรรมที่วัด โพธ์ทองทำบุญให้อาหารปลา เที่ยวชมวัดพูดคุยกับชาว

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนร์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)