ฝึกงานวันที่9

วันพฤหัสบดี ที่10 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา08.00-12.30น วันนี้พวกเราได้มาเตรียมรอรับเสด็จสมเด็จพระเทพฯลฯ ที่ศูนย์ศิลปาชีพพิเศษป่านศรนารายณ์ และช่วง14.00-18.00 พวกเราก็ได้มาช่วยเจ้าหน้าที่เก็บของ และทำความสะอาดพื้นที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง จังหวัดเพชรบุรีความเห็น (0)