ครั้งที่ 8

วันพุธที่ 9 สิงหาคม 2560 

เดินทางถึง อบต. 8.20

ช่วงเช้าทำงานที่ได้รับมอบหมายที่อ. จะมานิเทศครั้งที่ 1 ช่วงบ่าย ช่วยพี่ๆที่หน่วยฝึกแพ็คของ ไปช่วยเหลือคนน้ำท่วม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)