การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(9ส.ค60)

  วันนี้ได้มีการมาดูงาน ที่ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงยายกะตา และอาจารย์ประจำศูนย์ได้ไห้แนวทางการสอนและน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง มาสอนให้คนดูงานนำไปปรับใช้ และเราก็ได้มีน้ำจุลินทรีย์ และน้ำยาเอนกประสงค์ มาจำหน่าย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)