7 สิงหาคม 2560 ไปดูสถานที่ของวัด

วันที่7สิงหาคม กลุ่มเราได้ไปดูสถานที่ที่วัดโพธิ์ทอง โดยทางด้านหัวหน้าศูนย์ฝึกได้พาไป แล้วเล่าประวัติความเป็นมาของวัดทัพโพธิ์ทอง ได้มีการสักการะบูชาสถานที่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)