หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก

วันที่ 9 สิงหาคม 2560
เวลา 09.00 - 14.00 น. ได้มีคณะน้อง ๆ นักเรียนอนุบาลอุปถัมป์จากจังหวัดราชบุรีและคณะครู ผู้ปกครอง ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาไทยปิยะชนก มีการให้ผู้ปกครองแล้วน้อง ๆ แบ่งเป็น 2 ฐานการเรียนรู้ ฐานแรกให้น้อง ๆ และผู้ปกครองฝึกสมาธิการเขียนรูปหัวใจโดนใช้แป้งพวงในการเขียนลงใบตอง ฐานที่ 2 มีการสอนการร้อยพวงมาลัยเพื่อให้น้อง ๆ ได้มีการกราบแม่ด้วยพวงมาลัยที่ทำขึ้นมาเองเป็นการแสดงความกตัญญูต่อมารดาในวันแม่

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่ 6 ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)