3สิงหาคม2560

เด็กชั้นปถม5 เข้ามาฝึกอบรมเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้าน เช่นวาดรูปด้วยแป้งพวง ทำเธียนอบขนม และ วาดรูป นั่งสมาธิที่วัด โพธิ์ทอง และเที่ยวสวนกล้วยไม้ ดูปลากระแบน และดูสวนชมพู่ที่มีแต่บุคคลสำคัญเท่านั้นที่ได้รับประทาน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนร์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)