การฝึกวันที่3สิงหาคม พ.ศ2559

วันนี้เด็กป.5 ได้มาทำกิจกรรมวาดรูปหัวใจและเล่นการเล่นเดินกะลาและได้ดูการคูดมะพร้าวในการดูวิธีสมัยเก่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์ฝึกงานหน่วยที่6ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงปิยะชนกความเห็น (0)