อบรมภาษาอังกฤษครูศูนย์ PEER อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

กิจกรรมการอบรมครูภาษาอังกฤษแบบ Active Learning ที่ศูนย์ PEER อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

วันที่ 10-11 สิงหาคม 2560 ผู้เขียนมาเป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษครูศูนย์ PEER  อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราชที่เรือนไทยทักษิณา ของพี่ครูอ้อย  น้องดร.มะลิวัลย์ และพี่วีระโยธารักษ์พาผู้เขียนมาส่งที่เรือนไทยทักษิณา ของครูอ้อย ทีมพี่ยาและท่านผู้อำนวยการและท่านผอ.เตรียมเปิดงานแล้ว มีครูมาร่วมกิจกรรมประมาณ 45 ท่าน ครูส่วนใหญ่สอนอยู่ในอำเภอชะอวด แต่บางท่านมีบ้านเกิดที่พัทลุงที่มีพื้นที่ติดต่อกัน หลังจากที่แนะนำวิทยากรเสร็จแล้ว ก็นำครูเล่นเกม ASEAN ให้นับเลขแล้วบอกชื่อประเทศอาเซียน คำทักทายและเมืองหลวง ต่อไปเป็นทักษะการฟังภาษาอังกฤษด้วย 

เมื่อได้คุณคุณครูออกมาก็ให้แนะนำตัวเอง มีครูชาวฟิลิบปินล์จำนวน 3 ท่าน สำเนียงๆังได้ง่ายมาก แถมตั้งใจทำกิจกรรมด้วย มีกิจกรรมการใบ้คำภาษาอังกฤษต่อท่านผู้อำนวยการมาร่วมเล่นกิจกรรมด้วยสนุกสนานมาก 

ครูแนะนำตัวเองและร้องเพลงภาษาอังกฤษ เพราะโดนทำโทษตอนที่เล่นเกม ASEAN


เมื่อได้ครูที่ผิดก็ให้ออกมาแนะนำตัวเป็นภาษาอังกฤษ ผู้เขียนใช้ video ข้างบนให้คุณครูทำท่าทางตามและให้ออกเสียงเพื่อจะทำกิจกรรมการอ่านต่อไป

 

video การทำท่าทางของครูเพื่อที่นำไปสอนต่อไป 

กิจกรรมการฟังน่าจะช่วยคุณครูได้มากเห็นท่าทางและแววตาคุณครูแล้วดีมาก คุณครูรุ่นใหม่สามารถใช้กิจกรรมการสอนได้ดี ถ้ามีโอกาสได้เทคนิคการสอนที่ดีจะทำให้คุณครูนำไปประยุกต์ใช้สอนภาษาไทยหรือวิชาอื่นๆได้ด้วย 

ครูรำมวยจีนภาษาอังกฤษและเล่นเกมการทบทวนคำศัพท์ก่อนที่จะมีกิจกรรมภาคบ่ายด้วย 


ครูเอากิจกรรมการฟังมาอ่านโดยให้ช่วยกันอ่านคำเมื่อพบกันก็ให้เป่ายิงฉุบ ทีมไหนที่ไปถึงฝ่ายตรงกันข้ามก่อนทีมนั้นก็จะเป็นผู้ชนะ 

มีกิจกรรมการไปหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษต่อ แต่ให้ช่วยกันไปหาคำศัพท์ภาษาอังกฤษแบบยกเพื่อไปหรือบางครั้งก็ให้จับขาเพื่อไปหา ครูผู้หญิงใส่กระโปรงเสียดายไม่สามารถเล่นกิจกรรมได้ 555 

มีกิจกรรมการสัมภาษณ์เพื่อนเป็นภาษาอังกฤษแล้วให้มาบอกว่าใครทำอะไรได้บ้าง แล้วให้ทำกิจกรรมเหล่านั้นเลย กิจกรรมการพับ Origami ให้เพื่อนไปช่วยเพื่อนสอน 

แต่รอบที่สอนให้ชาวต่างประเทศไปสอน ครูจะได้ฝึกการฟังภาษาอังกฤษจากชาวต่างประเทศด้วยเลยได้สองโมเดลสำหรับการพับ Origami เป็นภาษาอังกฤษ

ชาวฟิลิบปินล์ที่สอนพับกระดาษให้ครูโดยเรียนจากผู้เขียนก่อนแล้วไปสอนครู ครูจะได้ฝึกการฟังภาษาอังกฤษด้วย

กิจกรรมสุดท้ายของวันเป็นกิจกรรม การทำMonster ให้วาดภาพและเขียนประโยคอธิบาย ครูออกมานำเสนองานของตน


วันที่ 11 สิงหาคม 2560 ตอนเช้าเป็นกิจกรรมมวยไทยโบราณ โดยสอนเป็นภาษาอังกฤษ ครูได้เรียนแม่ไม้มวยไทย ได้เรียนท่าต่อย เตะ ศอก เข่า ถีบ โดยได้เรียนรู้การอนุรักษ์มวยไทยโบราณด้วย ครูออกแบบท่าต่อยมวยเป็นภาษาอังกฤษ เช่นคำว่า elephant ครูจะออกแบบท่ามวยและพูดภาษาอังกฤษหรือสะกดคำภาษาอังกฤษไปตามท่ามวยยด้วย สนุกสนานมาก

กิจกรรมต่อมาคือกิจกรรม Running dictation คุณครูไปดูข้อความแล้วนำมาบอกเพื่อนเขียน แต่ระยะทางไม่ไกล ให้ตะโกนบอกเพื่อนแทน คุณครูได้ออกเสียงภาษาอังกฤษและได้อ่านและเขียนภาษาอังกฤษครบ 4 ทักษะ เลย

เมื่อครูเข้าใจเนื้อเรื่องทั้งหมดแล้วนำเนื้อเรื่องที่อ่านมาสรุปและแสดงละคร ลองดูการแสดงละครของครูนะครับ ครูแสดงได้สมบทบาทมากและได้ฝึกภาษาด้านการพูดด้วย


เรื่องที่ 2 ครูแสดงได้ดีมาก 


หลังจากนั้นคุณครูออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 5 กลุ่ม โดยครูออกแบบการสอนในหัวข้อ Title ,Objective,Process,Materials.and Evaluation เพื่อนำมาแลกเปลี่ยนกับครู ครูจะต้องสาธิตการสอนและสอนจริงด้วย กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมของ PLC ได้เลย

กลุ่มแรกสอนเรื่อง Food and drinks ได้ ออกแบบรูปภาพและคำสำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอนได้ดีทีเดียว ผู้เขียนเลยแทรกกิจกรรมการใช้การเรียงประโยคมาสนับสนุนการสอนนี้ 

กลุ่มต่อมาสอนเรื่องสี แต่สอนนักเรียนปรถมศึกษาตอนต้น ในสีีจากแถบสีและใช้ของจริงให้นักเรียนจับ กอดสีที่ต้องการโดยครูออกคำสั่งเป็นภาษาอังกฤษ


กลุ่มต่อมาสอนเรื่องอวัยวะในร่างกาย ผู้เขียนเลยเสริมมการเขียนเรื่องอวัยวะในร่างกายและเอาคำศัพท์ไปติดตามอวัยวะเพื่อนด้วย

กลุ่มต่อมาสอนเรื่องสัตว์ที่อยู่ใต้ท้องทเล รวมพืชด้วย พอดีผู้เขียนมีใบงานเลยเอามาร่วมด้วย กลุ่มนี้ออกแบบกิจกรรมดีให้เพื่อนแต่ละกลุ่ม ออกแบบเสียงสัตว์ทะเล ออกแบบประโยคเกี่ยวกับสัตว์ทะเล บางกลุ่มอาจร้องเพลงเกี่ยวกับสัตว์ทะเลเป็นต้น 


  ขอบคุณข้อมูลใบงานจาก  https://www.pinterest.com/sownseeds/under-the-sea


กลุ่มนี้สอนเรื่องผลไม้แล้วให้ทายว่าภาพว่าเป็นผลไม้อะไร ผู้เขียนเสริมเกมเต้นประกอบท่าผลไม้แล้วจับคู ดูภาพข้างล่างนะครับ คุณครูแย่งและขำกันเองเพราหาคู่ไม่ได้ 555 


การทายคำศัพท์


กลุ่มสุดท้ายสอนเรื่องสัตว์เลี้ยงแล้ว ให้ข่วยกันทายลักษณะสัตว์เลี้ยง โดยใช้เกม hot potato ด้วย 

ตอนสุดท้ายท่านผู้อำนวยการมามอบใบประกาศนียบัตรให้แก่ครู   กิจกรรมแค่ 2 วัน ทำกิจกรรมได้คุ้มค่ามาก ต้องขอบคุณทีมงานพี่ครูยา และน้องดร.มะลิวัลย์ และพี่วีระ โยธารักษ์ ที่ช่วยรับส่งและพากลับมาพักที่เมืองนครศรีธรรมราชต่อเพื่อจะทำกิจกรรมที่พิปูนต่อไป ขอบคณมากๆครับ...บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน khajit's blogความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ประเทศอาเซียน...

อ่านแล้วพลอยให้นึกถึงเรื่องที่พูดกับนิสิตวันนี้ประมาณว่า  ในอดีตที่เปิดเรียนตามปกติ (มิถุนายน - ตุลาคม)  การทำกิจกรรมราบรื่นและสัมพันธ์กับการใช้งบประมาณประจำปีอยู่อย่างมาก

พอมาเปิดเรียนแบบประชาคมอาเชียน  (สิงหาคม - ธันวาคม)  เปิดมาได้สองเดือนฯ แทบจัดกิจกรรมและใช้งบประมาณ "ไม่ทัน"  ดีไม่ดีจะ "ละลายแม่น้ำ"  ซะงั้น (5555)

เขียนเมื่อ 

ใช่เลย

ตอนแรกบ้านเราไม่มีพื้นฐานงานวิจัยสนับสนุนที่ดีว่าจะทำการเปิดอย่างไร

บ้านเรามีนักศึกษาจากอาเซียนน้อย

เพิ่งจะมีงานวัจัยตามมาภายหลัง

แล้วเงียบไป งงเลย 

ขอบคุณมากๆครับ