การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน ครั้งที่7

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 หน่วยฝึกที่11 องค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาว

วันนี้พวกเราได้ทำการลงพื้นที่สำรวจที่หมู่1

ได้สำรวจเรื่องการเลี้ยงหมู แก๊สขี้หมู การทำปุ๋ยหมัก การคัดแยกขยะ ฯลฯ


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)