การสอนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร

janie
จะสอนอย่างไรให้นักศึกษารู้จักเอื้ออาทร

การสอนเพื่อพัฒนาการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร
โดย...จริยาพร   วรรณโชติ

หัวใจสำคัญของการสอนให้นักศึกษาเกิดทัศนคติและการปฏิบัติการพยาบาลอย่างเอื้ออาทรอยู่ที่การทำให้ดูเป็น ตัวอย่าง หรือ การเป็นต้นแบบที่ดี
ข้าพเจ้าสอนนักศึกษาในภาคปฏิบัติตึกเด็ก นักศึกษาจะต้องใช้ความนุ่มนวลในการดูแลเด็กเป็นอย่างมากเช่น ตึกทารกแรกเกิดน้ำหนักตัวน้อย  นอกจากเด็กแล้วยังต้องคำนึงถึงญาตินั่นคือมารดาของเด็ก โดยถือเป็นความจำเป็นยิ่ง  ในเบื้องต้นพยายามให้นักศึกษารู้ถึงความสำคัญดังกล่าวก่อน และปฏิบัติการพยาบาลให้เป็นตัวอย่าง การกระทำของครูจะต้องสอดคล้องกับสิ่งที่ครูพูด คือสอนนักศึกษาอย่างไรครูต้องทำให้ได้แบบนั้น เช่น ครูบอกนักศึกษาให้จับ-วางเด็กด้วยความนุ่มนวลครูต้องทำตามนั้น ครูบอกให้นักศึกษาปิดตู้อบเด็กด้วยความเบามือเนื่องจากจะทำให้เกิดเสียงดังภายในตู้ ครูจะต้องทำให้เป็นตัวอย่าง   เมื่อมารดาของเด็กมาเยี่ยมครูต้องพูดคุยและช่วยเหลือญาติตามหน้าที่พยาบาลด้วยความเต็มใจ    และหากนักศึกษามีพฤติกรรมอื่นที่ไม่ดีต่อผู้ป่วยหรือญาติ  ครูมีหน้าที่ต้องตักเตือน เช่น นักศึกษาพูดกับญาติไม่ดี  นำเรื่องส่วนตัวของญาติที่ได้จากการซักประวัติมาพูดล้อเล่น ครูจะต้องเตือนนักศึกษา แม้เป็นพฤติกรรมที่ไม่ใช่ความผิดรุนแรงเป็นการผิดจรรยาบรรณของพยาบาลจะต้องมีการตักเตือนโดยไม่ใช่ตักเตือนให้นักศึกษาอับอายต่อหน้าผู้ป่วยหรือเพื่อนนักศึกษา   และฝึกให้นักศึกษาเอาใจเขามาใส่ใจเราอยู่เสมอ ว่าเป็นความทุกข์ของผู้ป่วย หากเป็นตัวนักศึกษาในสถานการณ์นั้นจะรู้สึกอย่างไร
 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน janie

คำสำคัญ (Tags)#การสอน

หมายเลขบันทึก: 63304, เขียน: 26 Nov 2006 @ 09:37 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 16:07 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

คะ ขอแสดงความคิดเห็นในฐานะที่หนูจะมาเป็นอาจารย์ใหม่ จะนำสิ่งประสบการณ์ที่อาจารย์น้ำเขียนไว้และได้เคยได้พบกับของจริงเมื่อครั้งที่ขึ้นฝึกนิเทศกับอาจารย์นั้นมาประยุกต์ใช้และนำมาปลูกฝังให้กับนักศึกษาต่อไป โดยที่เราเองตัวผู้สอนนั้นจะต้องทำเป็นแบบอย่างให้กับนักศึกษาเห็นเป็นตัวอย่างด้วยใช่มั๊ยคะ ก็ดีใจมากคะที่ได้เห็นว่าอาจารย์น้ำให้ความสำคัญของการพยาบาลอย่างเอื้ออาทร ต่อไปในภายหน้าคิดว่านักศึกษาของเราทุกคนจะให้การพยาบาลกับผู้ป่วยเช่นอย่างที่อาจารย์น้ำปฏิบัติคะ