ฝึกประสบการณ์วิชาชีพฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2560


วันนี้เราเดินทางไปดูพื้นท่ีโครงการพระราชดำริเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรีค่ะ

พื้นที่ด้านในเป็นที่ร่มรื่นและมีการแบ่งพื้นดินเป็นสัดส่วน

อา

พอเสร็จงานเราก็ไปดูงานที่บ้านพี่ไม่ตรี เรื่องการปลูกอ้อย การทำน้ำสมุนไพรเป็นแชมพูอาบน้ำ

และการปลูกผักออแกรฺ์นิค

นั่งฟังพี่ไมตรีพูดบรรยายขั้นตอนการทำงานต่างๆ

และได้เดินทางไปบ้านพี่ขวัญเรือนเพื่อสอบถามเรื่องวิธีการทำน้ำยาอเนกประสงค์ค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)