หน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพที่ 2 ศูนย์วิชาการเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น ( ครั้งที่ 7 )

วันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ.2560

วันนี้เป็นวันฝึกงานวันที่เจ็ด ซึ่งวันนี้จะเป็นวันที่ต้องเตรียมงานและประชุมวางแผนในการมอบหมายงายเพื่อเตรียมความพร้อมในวันงาน “ รวมพลคนใจดี ” ซึ่งเป็นเวทีการพัฒนาศักยภาพแกนนำจิตอาสาประชารัฐ 

การจัดเตรียมเอกสาร

ภาพถ่ายโดย นางสาว ผกามาศ สองเมือง


โดยช่วงเช้าจะเป็นการช่วยเตรียมความพร้อม ประสานงาน เตรียมงานและเอกสาร

การประสานงานเพื่อเตรียมงาน

ภาพถ่ายโดย นาย เอกรินทร์ สีเอก


ส่วนช่วงบ่ายจะเป็นการประชุมงาน วางแผนงาน วางงานการดำเนินงาน มอบหมายงานและสรุปการจัดรูปแบบงาน

การประชุมเตรียมงาน

ภาพถ่ายโดย นางสาว ผกามาศ สองเมือง


สำหรับการฝึกงานที่มาจนเข้าวันที่เจ็ดนี้ไม่เคยมีเวลาว่างเลยแต่ผลดี คือ ได้รับประสบการณ์ทั้งเคยทำและไม่เคยทำ ทำได้และทำไม่ได้ อาจมีข้อผิดพลาดแต่เป็นบทเรียนที่ดีเลย

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)