8สิงหาคม 2560

วันนี้พวกเราได้ออกไปศึกษานอกสถานที่กับศูนย์การเรียนรู้ที่โครงการพระราชดำริเขาชะงุ้มเป็นโครงการพระราชดำริของพ่อหลวงร.9ที่ได้ฟื้นฟูปรับสภาพดินและน้ำซึ่งจากเดิมนั้นพื้นที่ในโครงการเขาชะงุ้มเป็นที่แห้งแล้งดินและน้ำไม่อุดมสมบูรณ์พระองค์ท่านจึงเร่งเห็นว่าพื้นที่ตรงนี้สามารถพัฒนาให้เป็นป่าสีเขียวได้โดยวิธีธรรมชาติช่วยธรรมชาติเเละเกษตรทฤษฎีใหม่ การทำปุ๋ยจากพืช การปลูกข้าวหอมมะลิสายพันธ์ต่างๆ การจัดพื้นที่ปลูกพืชไร่ พืชสวน ไม้ประดับเเละใช้วิธีการปลูกทุกอย่างที่กิน กินทุกอย่างที่ปลูก


วิธีปลูกป่าด้วยธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป็นป่าไม้เต็งและป่าเบญจพรรณโดยรอบพื้นที่ของโครงการ

พันธุ์หญ้าแฝกที่ในโครงการปลูกก็จะมีมากมายหลายสายพันธุ์เเต่พันธุหญ้าแฝกที่โครงการแจกชาวบ้านนำไปปลูกเพื่อรักษาหน้าดินคือ พันธุ์ราชบุรี-สิงค์โปร์มากกว่าพันธ์อื่นๆ

ในวันนี้พวกเราสำรวจโครงการพระราชดำริด้วยรถรางโดยมีพี่วิทยากรพาแนะนำพื้นที่ของพ่อ

เส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติ


ด้านนี้เป็นซุ้มไม้มงคลที่ใช้ในพิธีมงคลต่างๆหลังจากที่เราศึกษาในโครงการพระราชดำริเสร็จแล้วพวกเราได้ไปแวะทำบุญไหว้พระที่วัดหนองหอย

เเละไปศึกษาดูงานที่บ้านของพี่ไมตรี หนึ่งในผู้ที่อยู่ในโครงการพระราชดำริที่ใช้ชีวิตตามแนวทางของพ่อเเละสอนวิธีการด้านเกษตรผลผลิตเเละรายได้ต่างๆจากการทำเกษตร

หลังจากศึกษาดูงานบ้านพี่ไมตรีเสร็จเเล้วพวกเราได้ไปศึกษาวิธีการทำน้ำยาเอนกประสงค์กับพี่ขวัญเรือนที่บ้านหนองกวาง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกภาคสนามฝึกงานความเห็น (0)