การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(8ส.ค60)

วันนี้ได้ไปดูงานที่โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรม เขาชงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปปรับใช้ในการศึกษา และช่วงบ่ายได้ไปศึกษาการทำสบู่เหล่วจากสมุนไพร และการทำน้ำเอนกประสงค์ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและสร้างรายได้ ได้อีกต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชน



ความเห็น (0)