ฝึกงานวันที่ 7

ฝึกงานวันที่ 7 

ในวันนี้พวกเรามีการทำประชาคมของแต่ละตำบลโดยพวกเราจะจับคู่กันเพื่อที่กระจายกันไปช่วยพวกพี่ๆแต่ละตำบล

ตำบลที่ผมได้รับมอบหมายคือตำบลปากแรต โดยมีรับผิดชอบคือพี่นัท

สถานที่จัดเวทีประชาคม อบต.ปากแรต

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)