ฝึกงานครั้งที่6 หน่วยฝึก อบต.โพรงมะเดื่อ


วันที่ 8 สิงหาคม ช่วงเวลาเช้าหาบริบทของชุมชนเพื่อร่วมกันสรุป ฯลฯ เวลาบ่ายโมงร่วมกันเดินทางรับของบริจาด จากประชาชนในพื้นที่ ที่ไม่สะดวกไปที่ อบต. ทาง อบต. ยังรับบริจาคอย่างต่อเนื่อง เพื่อพี่น้องชาวภาคอีสาน


                                                  รูปภาพ เดินทางไปรับของบริจาค

                                                     ช่วยกันขนของบริจาด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเตรียมฝึกวิชาชีพการพัฒนาชุมชน องค์การบริหารส่วนโพรงมะเดื่อความเห็น (0)