การขอข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และการทำวีดีโอการศึกษาโครงสร้างองค์กรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี(8 สิงหาคม 2560)

 การขอข้อมูลแผนยุทธศาสตร์และการทำวีดีโอการศึกษาโครงสร้างองค์กรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 นักศึกษาฝึกงานได้แบ่งหน้าที่ให้เพื่อนๆได้ไปขอข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี จากนั้นดิฉันได้นั่งตัดต่อวีดีโอภาพรวมการศึกษาโครงสร้างองค์กรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ภาพที่ 1 การขอข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

ภาพที่ 2 การจัดทำวีดีโอภาพรวมการศึกษาโครงสร้างองค์กรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

วีดีโอ การศึกษาโครงสร้างองค์กรศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรีบันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ฝึกประสบการณ์วิชาชีพพัฒนาชุมชนความเห็น (0)