การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ วันที่ 8 สิงหาคม 2560

ผสมดินปลูกต้นดาวเรืองในกระถาง ไปเทศบาลตำบลหลักเมืองเพื่อขอข้อมูลเพิ่ม 

ปลูกต้นดาวเรือง

ปลูกต้นดาวเรือง

เทศบาลตำบลหลักเมืองเพื่อขอข้อมูลเพิ่ม 

เทศบาลตำบลหลักเมืองเพื่อขอข้อมูลเพิ่ม 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนมณทลทหารบกที่ 16ความเห็น (0)