ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองทราย ต.หนองสาหร่าย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี ครั้งที่5

วันเสาร์5เวลา 08.30น ได้เข้าร่วมงานของสถาบันการเงินชุมชนหนองสาหร่าย ต้อนรับ ua ที่มาเรียนรู้กับชาวบ้าน

ช่วงเวลา10 นาฬิกา ได้ต้อนรับนักเรียนแรกเปลี่ยนกับชาวบ้าน

ช่วงเวลา11นาฬิกาได้ร่วมใจกันปล่อยปลาจำนวน99999ตัว ร่วมกับนักเรียนua และชาวบ้าน

ช่วงเวลาบ่ายๆ ได้เข้าร่วมกับชาวบ้านดำนา เพื่อได้รับประทานกัน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เตรียมฝึกวิชาชีพศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทราย ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอ พนมทวน จังหวัด กาญจนบุรีความเห็น (0)