การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชน วันที่ 6 ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเพชรบุรี

                    วันอังคารที่ 8 สิงหาคม วันนี้ได้ทำการทำความสะอาดบริเวณโดยรอบของตึกกรมการพัฒนาชุมชนเพราะมีขี้นกพิราบเป็นจำนวนมากจึงต้องมีการทำความสะอาดเพื่อให้ดูมีความเรียบร้อยและสวยงาม

                                                                 ล้างขี้นกพิราบ

                                                                    ล้างขี้นกพิราบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)