การฝึกประสบการณ์วิชาชีพสาขาพัฒนาชุมชุน ครั้งที่6

วันที่6 สิงหาคม 60

          วันนี้พวกเรานัดมาวาดแผนที่เดินดินกันเนื่องจากเมื่อวานไปเดินวัดระยะทางภายในมหาลัยกันมาทั้งเหนื่อยและเพลียดมากจึงตกลงกันว่าจะมาวาดเเผนที่และลงรายละเอียดกันวันนี้เพราะวมันซับซ้อนมากของเส้นทางและระยะทางต้องใช้ความระเอียดอย่างมากงานถึงออกมาสวยและดี

                                                                  แผนที่แบบร่างไว้

                                                     ภาพถ่ายโดย น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

          เนื่องจากการวาดแผนนี้นั้นเราต้องวาดให้ทุกคนดูออกถึงทิศทาง ที่ตั้ง ระยะทาง ฉะนั้นภาพรวมที่ออกมาต้องดูดีที่สุดรู้เรื่องที่สุดเราจึงให้เพื่อนที่วาดรู้เก่งวาดแผนที่คนเดียยส่วนที่เหลือก็ช่วยกันลงเส้น ระบายสี คิดสัญลักษณ์แทนตำแหน่งต่างเพราะรายระเอียดในมหาลัยเยอะมาก

                                                                 กำลังวาดแผนที่

                                                    ภาพถ่ายโดย น.ส.ชริญา. แก้วบัวดี

         ช่วยกันระบายสีเก็บรายละเอียด

       ภาพถ่ายโดย น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

            ทำสัญลักษณ์แผนที่เดินดิน

     ภาพถ่ายโดย น.ส. ชริญา. แก้วบัวดี

            ติดกับแผ่นฟิวเจอร์บอร์ด

     ภาพถ่ายโดย น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

                 เสร็จแผนที่เดินดิน

      ภาพถ่ายโดย น.ส. ชริญา แก้วบัวดี

          และในการทำแผนที่เดินดินในวันนี้ก็ทำเสร็จและสำเร็จอย่างที่ได้ตั้งใจไว้ก็เพราะมีเพื่อนๆภายในกลุ่มที่คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามความตั้งใจของพวกเราเพื่อให้งานนั้นออกมาดีค่ะ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกประสบการณ์วิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)