การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ(7ส.ค60)


วันนี้ช่วงเช้า ได้ปลูกพืชไม้สวนสวยงามที่ศูนย์ฝึกงาน และกลางวันได้ตัดหญ้าเก็บห้องประชุมเพื่อต้อนรับอาจารย์ที่ปรึกษาในวันพรุ่งนี้และช่วงเย็น ได้ไปประชุมที่ศาลากลางหมูบ้าน ได้หาลือ ในหมู่บ้านเพื่อพัฒนาหมู่บ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การอบรมการฝึกประสบการวิชาชีพการพัฒนาชุมชนความเห็น (0)